Vorige pagina
Vakjargon?

Elk beroep heeft zo zijn eigen taaltje. Woorden en uitdrukkingen die voor een buitenstaander compleet abacadabra zijn. Molenaars onderling praten ook vaak in zo'n "buitenaards" taaltje.
Voor de samensteller van deze website is het een streven de informatie zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk aan u als lezer/kijker te presenteren. Dat valt niet altijd mee! In veel gevallen zit hij uren te zwoegen op het materiaal dat hem door de molenaars wordt aangereikt... Herschrijven, vertalen etc.
Heb meelij met de webmaster!
In enkele gevallen komt hij er niet meer uit. Dan snapt 'ie er niets van. Dan kan 'ie er geen brood van maken...

Ter illustratie een paar voorbeelden uit het logboek van de molenaars:
...de wig was iets te hard aangeslagen waardoor de pokhouten neuten te strak om het tapijzer zaten...
...een prachtige Altostratus bewolking...
...gewoon met je kont tegen de staart hangen en hups da's genoeg om hem op de wind te zetten...
...jaloerse blikken van menig voeghoutenkruiers zag ik om me heen...
...zelfs met blote benen ging het nog te snel...
...de dag afgesloten met een lekker potje bier...
Toegegeven, die laatste hoort eigenlijk niet in het rijtje thuis.
Maar klinkt wl lekker!
Vorige pagina