Vorige pagina
Geschiedenis van korenmolen de Weert Meppel

Onderstaand gedicht stond begin 1937 in de Meppeler Courant en vertolkte de toen levende gevoelens onder de Meppeler bevolking.

DIE OUDE MOLEN

Die oude Pasman's molen beklaagt zich in verband met zijn verdwijning

Heb ik daarvoor al die jaren nauwgezet mijn plicht gedaan?
Heb ik daarvoor malend aan de Reestmonding gestaan?
Heb ik niet als brok 'natuurschoon' vreemdelingen aangebracht?
Heb ik niet op deze wijze aan het stadsbelang gedacht?
Heb ik niet voor tal van schilders als model ooit klaargestaan?
En nu laat men slopershanden rustig mij te lijf maar gaan.

Wie - in Meppel - heeft er meelij met m'n droevige ondergang?
Wie - in Meppel - durft het te zeggen? "Zijn behoud is stadsbelang"!!
Wie - in Meppel - wil zich geven voor mijn rustig voortbestaan?
Wie - in Meppel - kan gedoogen dat pa Tijd me zal verslaan?
Wie - in Meppel - voert thans aktie, leeft daadwerk'lijk met me mee?
Wie - in Meppel - sticht vandaag nog voor mij een comitee?

Zo u weet: driehonderd gulden vergt m'n voortbestaan per jaar...
Als men wil is deze geldsom gauw genoeg bij elkaar!!!

Philia
Het mocht  niet baten. Ondanks alle pogingen om de molen te behouden, werd op 30 april 1937 met de afbraak begonnen. Onder grote belangstelling werd de molen, veelal met grof geweld, gesloopt. Het enige wat overbleef was de gemetselde onderbouw en enkele houten schuren.
Vorige pagina