Buitenexpositie Molen de Weert

In oktober 2005 is er op het terrein rond Molen de Weert een permanente buitenexpositie in gebruik genomen. Deze expositie geeft een fraaie weergave over de verschillende soorten windmolens in Nederland. In de rivier de Reest, direct naast de molen, is een aanlegsteiger gebouwd waar plezierboten aan kunnen leggen. Zowel via de weg als over het water kan het publiek dus een kijkje komen nemen.

 

Van elk molentype dat wij kennen in Nederland is een fotocompositie en beschrijving afgebeeld op een vijftiental panelen, geplaatst in een driekwart cirkel rond de molen.
De bezoeker komt in woord en beeld van alles te weten over molens die tekenend zijn voor het Nederlandse landschap.
Molen de Weert - Meppel
Buitenexpositie Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Waarborgfonds Meppel, VSB fonds, ANWB fonds, de gemeente Meppel, Rabobank Meppel-Steenwijkerland, ING Bank Meppel en het Recreatieschap Drenthe is het financieel mogelijk geworden dit plan te realiseren.

De Meppeler fotograaf Wilbert Bijzitter is het hele land doorgereisd om vele fraaie foto's te maken. Stichting Welzijn Meppel stond belangeloos de grond in de directe omgeving van de molen voor dit doel beschikbaar.
De buitenexpositie is dagelijks vrij toegankelijk. Wilt u ook een kijkje nemen in Molen de Weert, komt u dan op zaterdagmiddag. Dan zijn de molenaars ook aanwezig.