Vorige pagina

Molen de Weert - Doelstelling

Stichting Molen de Weert heeft ten doel:
1. instandhouding van het Rijksmonument Molen de Weert.
2. zorgen voor adequaat onderhoud van de molen.
3. een werkende en maalvaardige molen te zijn.
4. opleidingsmolen voor toekomstige molenaars.
4. voorlichting aan publiek.
5. passende mogelijkheden en invulling voor en door vrijwilligers.
 
De stichting wil haar doelstelling bereiken door o.a.:
- het stimuleren van publieksactiviteiten
- het stimuleren van vrijwilligersactiviteiten
- het aantrekken van externe financiering, waaronder donaties, schenkingen