Vorige pagina

Molen de Weert - Bestuurders

Bestuursleden van de stichting zijn:

Jan Oldebesten - voorzitter
Jaap Bosma - secretaris
Rinus Scholtus - penningmeester
Otto Veenstra - technische zaken/onderhoud/verzekeringen
Geert Karsten - technische zaken/onderhoud